Pcs Collet Set

Brand > Haimer

 • Haimer 81.163.00 Power Collet Set, 2 To 10mm, Er16,10 Pcs
 • Haimer 81.253.00 Power Collet Set, 2 To 16mm, Er20,15 Pcs
 • Haimer 81.323.00 Power Collet Set, 2 To 20mm, Er32,19 Pcs
 • Haimer 81.163.00 Power Collet Set, 2 To 10mm, Er16,10 Pcs
 • Haimer 81.253.00 Power Collet Set, 2 To 16mm, Er20,15 Pcs
 • Haimer 81.323.00 Power Collet Set, 2 To 20mm, Er32,19 Pcs
 • Haimer 81.163.00 Power Collet Set, 2 To 10mm, Er16,10 Pcs
 • Haimer 81.253.00 Power Collet Set, 2 To 16mm, Er20,15 Pcs
 • Haimer 81.323.00 Power Collet Set, 2 To 20mm, Er32,19 Pcs
 • Haimer 81.323.00 Power Collet Set, 2 To 20mm, Er32,19 Pcs
 • Haimer 81.253.00 Power Collet Set, 2 To 16mm, Er20,15 Pcs